O škole

VYUŽÍVANIE DIDAKTICKEJ TECHNIKY

na hodinách anglického jazyka

- naše riešenie

VIDEO.mp4

 

Utorok 18. 5. 2021

Novinky

Oznamy

Informácie pre rodičov

oznamujeme Vám, že naša škola pre komunikáciu s rodičmi žiakov uprednostňuje elektronickú žiacku knižku (EŽK)

EŽK ponúka aktuálne informácie o Vašich deťoch, poskytuje prehľad o ich správaní, dochádzke a známkach. Zároveň cez EŽK získate aj informácie ohľadom udelení výchovného opatrenia (pochvaly, pokarhania), napomienky za zhoršený alebo slabý prospech, pozvánky na rodičovské združenie a iné. 

Pre najefektívnejšie využívanie EŽK je potrebné zriadenie rodičovského konta na prihlasovanie do EŽK. Ak máte záujem o zriadenie rodičovského konta, poskytnite triednemu učiteľovi svoj e-mail. Prístupové údaje do rodičovského konta EŽK Vám prídu e-mailom.

Ponúkame Vám možnosť vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa elektronicky. 

Podrobný návod: TU

 

Organizácia vyučovania

Vyučovanie žiakov na 1. stupni ZŠ od 7. apríla 2021 prebieha prezenčne.  

Žiaci 8., 9. ročníka od 19. apríla 2021 prechádzajú na prezenčnú formu vyučovania. 

plan_adaptacneho_a_poadaptacneho_vzd..pdf

Žiaci 5. - 7. ročníka od pondelka 10. mája 2021 prechádzajú na prezenčnú formu vzdelávania.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa je možné podať aj elektronicky prostredníctvom našej edupage stránky cez rodičovské konto - štart - žiadosť - vyhlásenie o bezinfekčnosti - dátum - uložiť.

Podrobné informácie nájdete: TU

Odkazy na linky pomoci

linka detskej dôvery

linka dôvery Nezábudka

internetové linky dôvery: 

http://nenormalne.sk/

https://ipcko.sk

https://www.stalosato.sk/

linka detskej istoty

prevencia kriminality: online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

 

KONTAKT NA PRÍSLUŠNÉ CENTRUM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE PODĽA KOMPETENCIÍ: 

Poradenske_centrum_-_info__kontakt.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405
    913 11 Trenčianske Stankovce
    e-mail: zstrenstan@centrum.sk
  • 032/ 64 963 26
    0918 905 023

Fotogaléria

Mapa